Venom defender gloves 

Jako první nabízíme na českém trhu rukavice používané v zahraničí výzkumnými ústavy, policejními složkami, záchrannými centry, profesionálními herpetology, profi i soukromými chovateli. Rukavice slouží ke snížení rizika pokousání jedovatými plazy. Použití je stejně dobře možné i v chovech velkých hroznýšovitých hadů (v zahraničí využíváno zejména v chovech p.reticulatus, p. sebae a dalších), chovech velkých ještěrů (leguáni, varani), atd. 

 
Rukavice nabízíme ve dvou provedeních s odlišným typem použití (zvířata s velkým typem zubů - psi, opice, mývalové, nosálové a zvířata s jemnými tenkými zuby s lepší průchodností nejrůznějšími materiály). 
 
Pro bližší info nás kontaktujte prosím telefonicky na tel: 723 810 150,  pro cenové nabídky, možnosti dodání a objednávky pak prostřednictvím e-mailu: info@awhs.cz  nebo telefonicky na tel: 602 253 897. Děkujeme  
 

                                                                           

Praxe a zkušenosti  z reálného použití rukavic ověřovaném v zahraničí

 

Rukavice tohoto typu jsou využívány již několik let vyjma doporučovaného použití  - manipulace a odchytu nebezpečných zvířat s reálným rizikem pokousání - i v herpetologii. Pod vedením Luke Yeomanse byly testovány po dobu delší tří let  jako ochranné rukavice proti pokousání jedovatými hady. Díky špičkovým výsledkům jsou nyní  široce používány a získaly si důvěru předních herpetologů.
 
Namátkou byly testovány u vysoce toxických druhů – kobry královské, mamby černé, gabunské zmije, chřestýšů a chřestýšovců a řady dalších. Tyto pokusy byly dokumentovány, některé z nich jsou dostupné široké veřejnosti na internetu.  
Při těchto pokusech bylo zjištěno, že lidé více posuzují délku zubů jakožto hledisko možného ohrožení, namísto síly skusu, která je ve srovnání s délkou takřka bezvýznamná. 
To, co je určující pro ochranu a možnost prokousnout materiálu není délka zubů, ale právě síla skusu.  Že je tento předpoklad správný prokázalo například porovnání kousnutí gabunské zmije se skusem kobry královské, jenž má  tento had při srovnatelné velikosti hlavy 20x silnější. 
 
Použití rukavic bylo ověřeno a je využíváno po řadu let v soukromých a profesionálních chovech či zoologických zahradách nejen jako ochrana proti jedovatým hadům. Jejich nesporné výhody potvrdilo i používání při manipulaci s velkými druhy krajt, hroznýši, stejně jako ochrana proti poškrábání drápy či možnému poranění čelistmi leguánů a varanů, jež bývají drženi jako klasická terarijní zvířata a při jejichž přemisťování a jiné manipulaci může dojít k poranění vlivem polekání či obranné reakce zvířete. Již samotný fakt, že má chovatel rukavice na sobě způsobuje, že je jeho chování klidnější a zvíře reaguje na manipulaci také uvolněně.  Jinými slovy tím nechráníme jen sebe, ale i své chovance.
 
O použití těchto rukavic byl publikován i obsáhlý článek vyzdvihující jejich nevšední kombinaci vlastností – schopnost ubránit člověka proti poranění kousnutím či propíchnutí injekční jehlou a přitom zachovat v rukou „cit pro práci“ (flexibilitu a zručnost). Řada jiných předchozích rukavic při podobných pokusech nikdy neprošla vzdor nejrůznějším použitým materiálům. 
 
Není bez zajímavosti, že rukavice tohoto typu využívá pro svou práci i v ČR známý Donald Schultz (pořady s názvem Lovec jedu jsou známy široké chovatelské veřejnosti), jehož záměrem bylo prokázat, že se povede jejich ochranu překonat. Nepovedlo se.  Namátkou prošly „testem“ :  Agkistrodon piscivorus, Bothriechis schlegelii, Crotalus helleri, Crotalus scutellatus, Crotalus ruber, Crotalus atrox, Atractaspis bibroni, Atractaspis fallax, Aspidelaps lubricus, Aspidelaps scuttatus, Bitis armata, Bitis rubida, Bitis arietans, Hemachatus haemachatus, Naja mossambica, Naja nivea, Naja annulifera, Python natalensis. Na základě toho je Donald nazval "power gloves".
 
Za zmínku stojí  zajímavé rysy těchto rukavic. Jsou nejen odolné proti proražení, ale také jsou blízké stran odolnosti  americkému standardu ISEA úrovni 5, což je nejvyšší úroveň jaká byla doposud dosažena u tkanin odolných prořezu.  Vyznačují se zvýšenou přilnavostí  na kluzkém povrchu a jsou vyrobeny z trojité vrstvy ochranného materiálu s názvem Super textilie. Ve skutečnosti se jedná o úzce na sebe navazující  drobné  šestihranné  panely, jež se s každou další vrstvou násobí. Trn, jehla nebo zub  pronikající jednou vrstvou malého šestiúhelníku okamžitě naráží na další, jež zabrání dalšímu proniknutí. 
 
Rukavice jsou omyvatelné a nejsou vodotěsné. Existuje tedy riziko, že  jed, který ulpí na rukavici může proniknout do tkaniny  a dostat se do rány, poškrábání atd. V reálné praxi je na rukavicích jed poměrně viskózní a je na povrchu tkaniny rukavic jasně zřetelný jako kuličky ( samozřejmě, že je o dost znatelnější po opakovaném kousnutí při ruční manipulaci s hady v těchto rukavicích).
 
 
Rukavice byly taktéž testovány do extrému – cílem bylo dokázat, že nejsou stoprocentní a že jsou průchozí.  Myšlenkou bylo právě to, že pokud jsou rukavice šité, musí být možné je propíchnout jehlou.  Ano, je to možné při použití velké síly a to za pomoci podkožní jehly, nebo špičkou ostrého nože. Na základě toho lze konstatovat, že je pravděpodobné, že se v budoucnu nějakému hadu rukavice může povést propíchnout. Nicméně doposud se tak žádnému  hadu nepovedlo, ač se o to pokusilo stovky lidí. Výrobce sám není zcela spokojen s jejich použitím u jedovatých hadů a upozorňuje, že nemůže dát žádnou záruku bezpečnosti, pokud jsou takto využívány. Každý, kdo používá tyto rukavice pro práci s jedovatými hady tak činí jen na svou vlastní zodpovědnost. 
 
Vzdor tomu jsou tyto rukavice používány stovkami lidí po celém světě právě pro jejich schopnost odolávat prokousnutí při lovu a chovu jedovatých hadů. Činí tak pochopitelně s tím, že jsou plně zodpovědni za své jednání v této oblasti a s myšlenkou, že lepší ochranu v této oblasti nalézt nemohou. 
Závěrem lze uvést příklad z praxe Lukase, jež získal pár těchto rukavic. Vzdor tomu, že měl rukavice k dispozici, nadále dával přednost a užití svým vyzkoušeným a osvědčeným praktikám pro manipulaci s jedovatými hady. Bohužel byl pokousán a hospitalizován po pokousání zelenou mambou z východní Afriky vzdor tomu, že měl rukavice po ruce.  Po této zkušenosti se situace opakovala s totožným druhem hada, jež se obešlo již bez  následků, protože Luke měl tyto rukavice na sobě (tolik z názoru Jona Coote o použití těchto rukavic). 
 
Pro lepší představu poskytujeme i možnost poslechnout si názor na používání těchto rukavic od Donalda Schultze v odkazu přímo na stránkách výrobce (https://www.hexarmor.com/our-story/videos#). Kdo ví, čím se Donald zabývá, chápe, že lepší reklamu vycházející z praxe a terénu lze získat skutečně stěží. 
 
Za sebe můžeme doplnit snad je to, že stran doporučení výrobce je vhodnější užití kratších rukavic s označením NSR 3041 a návleku chránícího zbytek předloktí. 
Viz níže úryvek z naší korespondence:
> Hi,
> The 3041 is a needlestick resistant glove that provides protection up 
> to the forearm, the 400R6E is more of a high puncture glove that provide protection up
> to below the elbow. See attached product sheets. I recommend the 3041 with
> the 8" armguard if you need additional arm protection due to the 
> nature of the sharp fangs of the venomous snakes.
> Thank you! 
> Nancy Gelpke
> International Solutions Specialist
> Office / 616.459.4144
> Mobile/ 616.581.4574
> Fax / 616.459.2242
> nancy@hexarmor.com
> HexArmor®
> www.hexarmor.com
 
 
Jsme schopni zajistit pro Vás rukavice Hercules 400R6E chránící celé předloktí, Hercules NSR 3041 a konečně i rukávník 8 ARM GUARD AG8TW za víc než přijatelné ceny (kdo se pokoušel zajistit tyto rukavice v zahraničí, případně u nás, ví o čem hovoříme). Je tedy čistě na zvážení nás samých, na kolik si ceníme své zdraví a v neposlední řadě i svůj koníček. Díky tomu, že je posledních pár měsíců líhništěm na nešťastné náhody, nehody či jak už nazývat zprávy, jimiž se bohužel sytí media a která poukazují na chovatele bez rozdílu, ať už se ke svým svěřencům staví zodpovědně či nikoliv,  je jedinou cestou zvýšení ochrany nás samých. Jen eliminací těchto případů, ať už se jedná o souhru nešťastných  okolností či podcenění zacházení s našimi chovanci, je možné bojovat proti restrikcím či dokonce zákazům, po nichž je lačná laická veřejnost po jakémkoliv případu zviditelněném mediálně. Naše zvířata za toto nemohou a vše je čistě v našich rukou. Jejich i naše budoucnost a to doslovně..